Reglament

Article 1
El dia 12 de maig de 2019 l’Associació esportiva Smàrfan i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Rupit organitzen la III cursa Trail Rupit

Article 2
La cursa es disputarà sobre 2 recorreguts diferents: 12km-Salt de Sallent i 20km-Castell de l’envestida

Article 3
Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. L’edat mínima per participar és de 16 anys. En cas de ser menor d’edat, és necessària l’autorització expressa del tutor i que aquest podrà firmar al recollir el dorsal.

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i cal que disposi d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants no federats han de contractar l’assegurança en el moment de la inscripció. No es permet córrer amb gos.

Material obligatori:
· Roba adequada a la pràctica esportiva
· Impermeable en cas de pluja

Article 4
La sortida es donarà al nucli de Rupit, Barcelona
09:00 Sortida Cursa Castell de l’envstida 20km
09:45 Sortida Cursa Salt de Sallent 12km
12:00 Tancament cursa Salt de Sallent
13:00 Tancament cursa Castell de l’Envestida
12:30 Entrega trofeus

En cap cas es permetrà correr la cursa sense pitrall. El recorregut del circuit i els punts quilomètrics estan degudament senyalitzats i hi ha avituallament.

Article 5
Inscripcions
· Els participants que no comptin amb fitxa federativa FEEC hauran de contractar una assegurança amb un cost de 4€

En cap cas es retornaran els diners de la inscripció un cop aquesta ha estat formalitzada
Els participants federats hauran de presentar la fitxa federativa a l’hora de recollir el dorsal. En cap cas es retornarà el preu d’inscripció. Cal presentar el DNI a l’hora de recollir el dorsal. Les inscripcions es tanquen el divendres 20 d’abril a les 23:59 o en exhaurir-se els dorsals.

Article 6
El pitrall ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta i ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

Article 7
Les condicions meteorològiques no suposaran en cap cas la suspensió de la prova (es considera que poden ser un al•licient i un repte més a superar), malgrat tot l’organització es reserva el dret de variar el recorregut si la
integritat dels participants corre perill.

Article 8
S’estableixen les categories següents:
· Masculina popular, podis i premis per als 3 primer homes
· Femenina popular, podis i premis per a les 3 primeres dones
Podrà sol•licitar-se document acreditatiu de l’edat.
Els premis es lliuraran a las 12:30

Article 9
El participant té el deure de conèixer les característiques de la cursa.

L’organització no es fa responsable de les lesions o accidents que els atletes puguin patir.

Tota persona que desobeeixi la normativa de l’organització serà retirarà de la classificació oficial.

El fet d’inscriure’s implica l’acceptació del present reglament i el compromís de no avançar-se al moment de la sortida, cobrir el recorregut complert i respectar els participants i el personal implicat en l’organització.

Article 10
Les classificacions es faran públiques a la web de la cursa.

Article 11
L’organització disposa d’un servei d’ambulància.

Article 12
Es desqualificarà:

Qualsevol atleta que presenti un mal estat físic manifest.
Tot atleta que no realitzi el recorregut complert.
Tot atleta que no porti el material obligat per l’organització.
L´atleta que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
L´atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització al marge del que està estipulat en l´article 13 del present reglament.
L’atleta que llenci recipients o brossa en el recorregut de la prova.

Article 13
L’organització no acceptarà cap tipus de reclamació. Després de l’entrega de premis, l’organització escoltarà les recomanacions i opinions personals sobre el funcionament de la prova. Tanmateix es podran fer les reclamacions oportunes relacionades amb la competició al Director de cursa.

Article 14
L’organització declina tota responsabilitat quant als diferents perjudicis que la participació en la cursa pugui ocasionar als inscrits. La inscripció a la cursa implica l’assupmció per part de l’atleta de la declaració següent:

“Renuncio a tota acció legal, no limitada al risc de lesions, que pugui derivar-se de la participació a l’esdeveniment. Autoritzo els organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la meva participació en el mateix, mitjançant fotografies, so, vídeo i qualsevol altre mitjà i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica”.

La interpretació del present reglament i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora.

Article 15
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Està totalment prohibit seguir els corredors en cotxe, moto o bicicleta, pel perill que això pot suposar per als atletes.